11 Januari 2019 12:53:21 | akuntansi

Pengumuman : PEMBAGIAN RUANGAN TRY OUT USKAD 14 -15 JANUARI 2019

DIUMUMKAN KEPADA SELURUH MAHASISWA YANG TELAH MENDAFTAR UJIAN SERTIFIKASI USKAD PERIODE JANUARI 2019, BERIKUT PEMBAGIAN RUANGAN TRY OUT.

TRY OUT AKAN DILAKSANAKAN PADA SENIN - SELASA, 14 -15 JANUARI 2019, PUKUL 08.45 WIB

No Nim Nama Mahasiswa Ruang
1 2014310037 Nabila Anissa Sumarno IIA204
2 2014310518 Zaenal Abidin IIA204
3 2015310176 Yulia Putri Wulandari IIA204
4 2016310008 Rizal Efendi IIA204
5 2016310013 Adinda Ryzki Santi Palupi IIA204
6 2016310018 Devi Saidul Hatta IIA204
7 2016310019 Putri Riski Utami IIA204
8 2016310022 Ayu Asri Okta Wardhani IIA204
9 2016310027 Rima Levina Andini IIA204
10 2016310029 Christine Natalia Bana IIA204
11 2016310030 Eny Sulistiani IIA204
12 2016310031 Adea Zamara Nurainisa Fatima IIA204
13 2016310033 Risqi Muhammad Septiawan IIA204
14 2016310035 Rifky Rizky Kurnia Putra IIA204
15 2016310036 Gebbi Audya Afrista IIA204
16 2016310037 Chusnul Chotimah IIA204
17 2016310040 Cindy Aprilla Hartono IIA204
18 2016310043 Mochammad Indra Saifulloh IIA204
19 2016310046 Dian Oktaviana IIA204
20 2016310047 Romadhon Febryan Prayuanto IIA204
21 2016310048 Naning Rahmawati IIA204
22 2016310052 Muhammad Nurfuad Bachtiyar IIA204
23 2016310054 Ayunda Putri Insani IIA204
24 2016310055 Rian Gentari Harta P.t.h IIA204
25 2016310057 Iklimatus Suryani IIA204
26 2016310059 Mutia Faradila Rochmah IIA204
27 2016310063 Tri Wulan Purnama Sari IIA204
28 2016310064 Lila Anggarda Junita IIA204
29 2016310071 Nailur Rohmah IIA204
30 2016310075 Vitria Suci Ulandari IIA204
1 2016310076 Nadhifah Amalia IIB205
2 2016310080 Rosa Evalina IIB205
3 2016310085 Maria Doni Ina Helan IIB205
4 2016310090 Bayu Hartarto Syafii IIB205
5 2016310093 Laga Gumilar IIB205
6 2016310102 Vina Ayu Ambarsari IIB205
7 2016310107 Ryzka Rachma Juniar IIB205
8 2016310114 Fila Delviana Eka Saputri IIB205
9 2016310117 Alima Xenaelly Putri Dianty IIB205
10 2016310126 Novi Ayu Arthasari IIB205
11 2016310128 Gina Septy Wulandari IIB205
12 2016310132 Theresia Agustine Kleden IIB205
13 2016310135 Mohammad Khairul Umam IIB205
14 2016310137 Novira Yuniar Setyo Damayanti IIB205
15 2016310139 Tita Cahyaning Fransisca IIB205
16 2016310141 Dicky Wahyu Candra IIB205
17 2016310143 Devika Ratih Anggraeni IIB205
18 2016310146 Krisma Cynthia Maharani IIB205
19 2016310149 Cecilia Srintala Muwa IIB205
20 2016310152 Savira Yunitasari IIB205
21 2016310154 Tania Arza Saat IIB205
22 2016310156 Waris Priambodo IIB205
23 2016310160 Laila Dyah Ayuningtyas IIB205
24 2016310163 Hendriawan Wahyono IIB205
1 2016310168 Sisilia Ayu Agustiningrum IIB302
2 2016310176 Arini Rizka IIB302
3 2016310180 Irkhafida Aprivia Rahma IIB302
4 2016310181 Monica Dira Anas H IIB302
5 2016310185 Vivi Arinda Pratiwi IIB302
6 2016310194 Dwi Dita Anggraini IIB302
7 2016310195 Desha Wahyu Rizkiyah IIB302
8 2016310198 Felya Febiola IIB302
9 2016310199 Etha Udhanawati IIB302
10 2016310200 Camilla IIB302
11 2016310201 Dinda Anggriani Putri IIB302
12 2016310204 Khilmiyatul Hanimah IIB302
13 2016310207 Vio Dita Fernanda IIB302
14 2016310211 Antiqueain Maliu IIB302
15 2016310217 Teguh Rifaldy IIB302
16 2016310219 Erlinda Herasti IIB302
17 2016310222 Dahana Sekar Arum Probo IIB302
18 2016310223 Hadi Amirillah IIB302
19 2016310228 Indira Reftisyah IIB302
20 2016310235 Dita Ananda Putri IIB302
21 2016310240 Maulana Reza Syahputra IIB302
22 2016310241 Fatchur Rosi IIB302
23 2016310245 Anisa Fitri Bunga Kuspitasari IIB302
24 2016310249 Fiqih Bayhaqi Yahya IIB302
25 2016310251 Risa Tri Istamari IIB302
26 2016310253 Indriani Mayasari IIB302
27 2016310257 Alvin Pradika IIB302
28 2016310258 Atika Ayu Listyandari IIB302
1 2016310259 Anjumiz Kinanthi Rahayu IIB401
2 2016310260 Brahmadio Permana Putra IIB401
3 2016310263 Yovie Auli Syahrina IIB401
4 2016310266 Yuninda Meganuryana IIB401
5 2016310281 Nur Lailatus Safitri IIB401
6 2016310282 Vanya Azzura IIB401
7 2016310287 Mochamad Rivan Miftachul Ulum IIB401
8 2016310288 Fuad Hadi Rahmattullah IIB401
9 2016310290 Aprilia Prabestiara IIB401
10 2016310292 Rizky Dinar Rahajeng IIB401
11 2016310294 Rizka Indah Permata Sari Selian IIB401
12 2016310295 Elda Arin Ardena IIB401
13 2016310296 Dita Putri Mudjanah IIB401
14 2016310297 Mike Lia Rosa IIB401
15 2016310304 Nadiya Nuryadi IIB401
16 2016310311 Siti Nadifah IIB401
17 2016310312 Ferina Dwi Kurniasari IIB401
18 2016310318 Mayrista Dwi Handayani IIB401
19 2016310320 Rizaldi Maulana IIB401
20 2016310326 Lisa Dwi Anggraini IIB401
21 2016310330 Deyana Rosa Dahniar IIB401
22 2016310333 Isma Nanda Maulidya IIB401
23 2016310335 Kevin Luthfan IIB401
24 2016310338 Silvia Sari Putri IIB401
25 2016310340 Nabilla Bilbina IIB401
26 2016310341 Aninda Nuril Fauziatin IIB401
27 2016310342 Khofifatul Aisyah IIB401
28 2016310343 Hana Fitri Septanti IIB401
29 2016310344 Ayuk Kusuma Wardani IIB401
30 2016310345 Yacob Alvan Danio Lopung IIB401
31 2016310350 Feby Fatimahtus Zahro IIB401
32 2016310353 Siti Qamariah Taher IIB401
1 2016310354 Ida Asri Puspita Sari IIB402
2 2016310355 Desy Putri Suryawati IIB402
3 2016310359 Mohammad Sholeh IIB402
4 2016310360 Marta Ardya Rabani IIB402
5 2016310362 Javando Calvin Khoirul IIB402
6 2016310375 Ahmad Arif Zulkham Fannani IIB402
7 2016310376 Evi Lestia Wati IIB402
8 2016310378 Nadiyah Rosidah IIB402
9 2016310381 Dita Febrianti IIB402
10 2016310384 Brilianti Cahyaning Anisa IIB402
11 2016310392 Eva Febi Melindawati IIB402
12 2016310397 Febri Jualita Diar Andini IIB402
13 2016310404 Wiwit Afifah IIB402
14 2016310405 Defni Ramadanti IIB402
15 2016310406 Diky Andrianto IIB402
16 2016310408 Turaichan Ajhuri IIB402
17 2016310409 Riska Wulandari IIB402
18 2016310416 Alfiananda Dwi Oktora Nugraheni IIB402
19 2016310418 Yuliana Lestari IIB402
20 2016310423 Ninik Puspita Sari IIB402
21 2016310433 Ardiansyah Tambunan IIB402
22 2016310439 Giany Arisandy Lay IIB402
23 2016310441 Rendy Ade Hadiansyah IIB402
24 2016310444 Vanda Indhiaura Putririnda IIB402
25 2016310445 Annisaa Besty Normasari IIB402
26 2016310446 Farid Ilman Dani IIB402
27 2016310448 Ibnu Sufyan IIB402
28 2016310452 Alfina Eka Putri IIB402
1 2016310453 Rara Basanta IIB403
2 2016310457 Khoirur Rahmat Fajri IIB403
3 2016310459 Sahidah IIB403
4 2016310464 Alfian Yahya Prasetia IIB403
5 2016310465 Cahyaningtyas Ayu Siwi IIB403
6 2016310470 Noviana Kusumawinahyu IIB403
7 2016310479 Fariz Hari Rivaldi IIB403
8 2016310480 Salsabila Galuh Putrie IIB403
9 2016310483 Hendun Wasay IIB403
10 2016310484 Annisya Hariani IIB403
11 2016310486 Lailatul Badriyah IIB403
12 2016310491 Nurinda Shafira IIB403
13 2016310492 Maisaroh Lidayanti IIB403
14 2016310493 Muhammad Hussain Fitrawan IIB403
15 2016310495 Achmad Ridhwan IIB403
16 2016310499 Syamsul Arifin IIB403
17 2016310500 Enno Nabila Fauziyah IIB403
18 2016310502 Sintikhe Ruth Dere IIB403
19 2016310505 Bintari Yeni Wijayanti IIB403
20 2016310509 Satria Bagus IIB403
21 2016310514 Yuni Puji Istanti IIB403
22 2016310526 Shulfia Rakhmi Holle IIB403
23 2016310528 Audy Risma Aruno IIB403
24 2016310530 Fitriyah IIB403
1 2016310534 Mastitah Ayu Lestari IIA303
2 2016310539 Abdul Zihni IIA303
3 2016310541 Milla Addina Sarazkha IIA303
4 2016310544 Pasha Aulia Rifanda IIA303
5 2016310545 Cinanti Wardha Bintang IIA303
6 2016310553 Andhini Tyas Ayu Nirmala IIA303
7 2016310558 Winda Mayasari Ni\\'matul Alfi IIA303
8 2016310559 Maya Faqza Prihatiningtyas IIA303
9 2016310561 Mohammad Nizar Alfian Su\\'udi IIA303
10 2016310564 Firman Margatykal Widodo IIA303
11 2016310571 Mahrus Hilmy IIA303
12 2016310575 Maunatuzzulfah IIA303
13 2016310576 Mila Maharani Mufidah IIA303
14 2016310578 Nur Jannah Romadhona IIA303
15 2016310583 Harnum Putri Ayu Anggraeni IIA303
16 2016410012 Siti Nur Khusnul Khotimah IIA303
17 2016410103 Ribut Sridinoto IIA303
18 2016410173 Enggar Taufiq Oktofiandy IIA303
19 2016410272 Yanuar Fitrianto IIA303
20 2016410286 Rizka Diah Melati Sukma IIA303
21 2016410301 Hastian Kurniadi IIA303
22 2016410314 Revinta Setyan Enggar Aprillian IIA303
23 2016410336 Fahmi Adi Winarto IIA303
24 2016410395 Nurlita Novitasari IIA303
25 2016410510 Ria Agustin IIA303
26 2016410563 Krismonika Sandra IIA303
27 2016410570 Lilis Kartika Pambudi IIA303
28 2016410585 Salsabil Fathur Rahman IIA303
29 2016410589 Bagas Haryo Nugroho IIA303
30 2017410007 Erika Vegy Arlindayani IIA303
31 2015410910 Madina Nur \\'azizah IIA303
32 2015410749 Ery Rambu Bita Emu IIA303
33 2015310482 Christine Geraldine Solissa IIA303
34 2016410273 Chrismi Jelita Tri Utami IIA303
35 2016410365 Lailatul Mufida IIA303
36 2014310227 Citra Amalia Oktaviana IIA303